top

Er du vores nye børnehaveleder

”Brænder du for børn og deres udvikling i et trygt og kærligt miljø? Er traditioner, taknemmelighed, anerkendelse og kærlighed efter din opfattelse grundelementerne i en sund børnekultur … så er det måske dig vi håber på at finde til en spændende stilling som leder i vores elskede børnehave.”

Leder i Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl

Det sker sjældent, at vi søger ny leder til vores private institution Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl i Ordrup – en af Gentoftes ældste og mest traditionsrige af slagsen. Men nu søger vi dig til at tage over, da vores nuværende leder har valgt at gå på pension pr. 1. september 2020.

Hvem er du

Udover en brændende glæde og interesse for børn og deres udvikling, har du en naturlig tilgang til de almindelige pædagogiske ledelsesopgaver, herunder administration og daglig drift. Du trives i et hus fuld af traditioner, historie, nærvær og tiden til de daglige rytmer og gøremål. Du kan anerkendende og respektfuldt gå fremtiden i møde i tæt samarbejde med dine kollegaer, et hold af dygtige og fagligt kompetente pædagoger og pædagogmedhjælpere. Du har en umiddelbar glæde ved hverdagen og ser kvaliteter og muligheder i det fælles ansvar og den velfungerende flade struktur. Du er selvfølgelig uddannet pædagog og har meget gerne ledelseserfaring fra tidligere stillinger.

Hvem er vi

Børnehaven, der fylder 160 år i år, huser foruden dig, 45 dejlige børn samt 3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.

I et gammelt hus som Asylet, som vi i daglig tale kalder børnehaven, er vores værdier: Tryghed, Anerkendelse og Kærlighed, tydelige, både at mærke og se allerede ved første besøg. Vi har forkortet vores værdier til ordet TAK – og er stolte af den måde det hver dag sætter sit præg på alt hvad vi gør – til stor gavn og glæde for børn, forældre og personale.

Asylets medarbejdere, hvoraf de fleste har været ansat i mange år, er kendt for høj faglighed, stabilitet, loyalitet og engagement. Vi tager det som udtryk for, at vi i fællesskab har en fantastisk børnehave og arbejdsplads. Også forældrekredsen har god tradition for at være meget engagerede og deltagende.

Praktisk information

Børnehaven har åbent fra 7.30 til 17.00, fredag til 16.00. Der er lukket i juli måned.

Løn samt øvrige ansættelsesvilkår vil blive forhandlet individuelt med udgangspunkt i den gældende overenskomst med BUPL.

Hvis du kan identificere dig med vores mål, værdier og menneskesyn, kan du læse mere om børnehaven på vores hjemmeside www.ordrupasyl.dk

Du er velkommen til at kontakte vores formand, Troels Øberg, på telefon 30 50 17 55.

Din skriftlige ansøgning, som naturligvis behandles fortroligt, skal sendes på email til nystilling@borneringen.dk

1. og 2. samtale vil blive afholdt i uge 23 og 24.

Ansøgningsfrist den 31. maj 2020.


Hvad siger vores medlemmer?