top

AFLYST!
Kursus

Børneringens bestyrelseskursus

For selvejende og private daginstitutioner

Bestyrelseskursus

Om bestyrelsens opgaver og ansvar i en selvejende daginstitution, med enten driftsoverenskomst, eller godkendelse til privat drift.

Formålet med kurset er at give bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner en forståelse for både de juridiske og praktiske rammer for institutionens og bestyrelsens arbejde. Under kurset berøres det juridiske fundament, bestyrelsens ret og pligt samt bestyrelsens daglige arbejde. Helt centralt er også samarbejdet mellem leder og bestyrelse og arbejdsfordelingen her. Cases inddrages undervejs.

Program

1. Velkommen til Børneringen – hvem er vi, hvad står vi for og hvad kan vi tilbyde?

2. Rammerne for bestyrelsesarbejdet

  • De lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution, og sammenhængen mellem kommunens, bestyrelsens og lederens ansvar og kompetencer.
  • Organisering af bestyrelsesarbejdet – forretningsorden for bestyrelsen, dagsorden til bestyrelsesmødet, opgaver som bestyrelsesmedlem m.v.

3. Bestyrelsen som arbejdsgiver

  • Bestyrelsen som arbejdsgiver – hvad er kompetencen og hvilke rammer gælder, Lederudviklingssamtaler, 
  • Det daglige samarbejde mellem bestyrelse og ledelsen af institutionen – kompetencefordeling, kommunikation, møder mellem formand og leder, dokumenter m.v.

ID


Tid og sted

Onsdag d. 30. september 2020 kl.17:30 -20:30

Børneringens store mødelokale, Høffdingsvej 36, 5. sal 2500 Valby.


Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere og souschefer.


Underviser

Børneringens jurister.


Forplejning

Prisen er inklusiv en let anretning, vand og kaffe.


Pris

100 kr. + moms pr. deltager.


Tilmeldingsfrist

25. september.


Hvad siger vores medlemmer?