top

Kursus

Børneringens bestyrelseskursus

For selvejende og private daginstitutioner

Om bestyrelsens opgaver og ansvar i en selvejende daginstitution, med enten driftsoverenskomst, eller godkendelse til privat drift.

Formålet med kurset er at give bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner en forståelse for både de juridiske og praktiske rammer for institutionens og bestyrelsens arbejde. Under kurset berøres det juridiske fundament, bestyrelsens ret og pligt samt bestyrelsens daglige arbejde. Helt centralt er også samarbejdet mellem leder og bestyrelse og arbejdsfordelingen her. Cases inddrages undervejs.

PROGRAM

 1. Velkommen til Børneringen – hvem er vi, hvad står vi for og hvad kan vi tilbyde?
 2. Rammerne for bestyrelsesarbejdet
  De lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution, og sammenhængen mellem kommunens, bestyrelsens og lederens ansvar og kompetencer.
  Organisering af bestyrelsesarbejdet – forretningsorden for bestyrelsen, dagsorden til bestyrelsesmødet, opgaver som bestyrelsesmedlem m.v. 
 3. Bestyrelsen som arbejdsgiver
  Bestyrelsen som arbejdsgiver – hvad er kompetencen og hvilke rammer gælder, Lederudviklingssamtaler,
  Det daglige samarbejde mellem bestyrelse og ledelsen af institutionen – kompetencefordeling, kommunikation, møder mellem formand og leder, dokumenter m.v.

ID


Tid og sted

Torsdag den 3. juni 2021 kl.17:30 -20:30

Børneringens store mødelokale, Høffdingsvej 36, 5. sal 2500 Valby


Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere og souschefer.


Undervisere

Børneringens jurister


Pris

100 kr. + moms pr. deltager.
Prisen er inklusiv en let anretning, vand og kaffe


Tilmeldingsfrist

3. juni 2021


Hvad siger vores medlemmer?