top

Kursus

Invitation til mini kursusdag i administrativ ledelse

Børneringen vil gerne invitere leder, souschefer og afdelingsleder til en minikursusdag, hvor afdelingerne i Børneringen vil holde korte oplæg om relevante emner.

Dagsorden


8.30 – 9.00
Morgenmad

9.00 – 9.15
Velkomst ved Nete

9.15 – 10.00
Regnskab
Oplæg inden for C5 m.m.

10.00 – 10.15
Pause

10. 15 – 11.00
Løn
Oplæg inden for MIT-perspektiv m.m. 

11.00 – 11.15
Pause 

11.15 – 12.00
Jura Oplæg inden for ansættelsesretten m.m.

Der er indlagt pauser mellem hver afdelings oplæg, da det giver mulighed for, at hvis man som institutionen kun ønsker at deltage i et enkelt oplæg, da vil det være muligt at komme og gå i pauserne.

Hver afdeling fastlægge de(t) aktuelle emne lige op til afholdelsesdagen.

Slides fra hvert oplæg udsendes efterfølgende i en samlet mail til deltagerne.

Husk at vi skal bruge din mailadresse for at sende dig et link til kurset

ID


Tid og sted

Onsdag den 26. maj 2021

Online


Målgruppe

Ledere, souschefer og afdelingsledere


Undervisere

Afdelingerne i Børneringen


Pris

Gratis


Tilmeldingsfrist

26. maj 2021


Hvad siger vores medlemmer?