top

Kursus

Børneringens souschefnetværk 2021

Børneringen tildeler hvert år souschefnetværket 10.000 kr. til faglig inspiration

I 2020 har netværket valgt at bruge midlerne på indkøb af 2 fagbøger til hver deltager, der skal danne baggrund for inspiration og dialog. I 2021 har vi endnu ikke bestemt hvad vi vil bruge budgettet på.

Konflikthåndtering – plan for 2022


09:00
’Hvad fylder lige nu for dig?’ en kort briefing med din sidemand 

09:10
Fokus på konflikttrappen – materiale sendes ud inden. 

10:15
pause 

10:30
Konflikttrappen fortsat 

11:00
’Hvad fylder?’ i plenum, dilemmaer og erfaringer deles 

11:30
Evaluering af 2021 og ønsker til netværkets arbejde, form og indhold i 2022 

12:00
Fælles frokost, faglig opsamling på dagen 


Vi glæder os til at se nye som gamle i netværket i 2021. 

Med venlig hilsen

Mette

ID


Tid og sted

Onsdag 10. november 2021 kl. 9:00 – 13:00

Morgenmad fra kl. 8:30 og frokost kl. 12 på Høffdingsvej 36. 5. sal, 2500 Valby


Pris

Gratis


Tilmeldingsfrist

Uge før arrangementet


Tilmelding

Løbende tilmelding til mette@borneringen.dk

Hvad siger vores medlemmer?