Administrationsaftaler

 

Institutioner, som administreres af Børneringen, har indgået en aftale om administration, i daglig tale kaldet ”Administrationsaftalen”.

Administrationsaftalen består dels af selve kontrakten, og dels et tillæg, som beskriver serviceydelserne. Kontrakten ligger fast, mens serviceydelserne løbende tilpasses institutionernes behov. Det vil sige at ledere, bestyrelser og Børneringen har en løbende dialog omkring hvilke ydelser, der er behov for og sammenholder det med den teknologiske udvikling. Da de selvejende institutioner med driftsoverenskomst og de private har lidt forskellige behov er der lavet to forskellige tillæg, som tager højde for dette.

Administrationsaftalen er senest revideret på repræsentantskabsmødet 10. april 2014.

Herunder er link til administrationsaftale og de to forskellige tillæg:

Standard administrationsaftale (pdf)

Tillæg for selvejende (pdf)

Tillæg for private – selvejende (pdf)

Tavshedserklæring for selvejende (doc)