BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Borneringen - ECPv4.8.2//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Borneringen X-ORIGINAL-URL:https://www.borneringen.dk X-WR-CALDESC:Events for Borneringen BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20190430 DTEND;VALUE=DATE:20190501 DTSTAMP:20190617T091018 CREATED:20181219T100804Z LAST-MODIFIED:20190307T100608Z UID:12023-1556582400-1556668799@www.borneringen.dk SUMMARY:Leg\, kamp og bevægelse for børn(1½-8 år) DESCRIPTION:Pris: 900 kr. + moms (1000 kr. + moms for ikke børneringstilknyttede institutioner\n\nKursus beskrivelse\nLeg\, kamp og bevægelse med børn \nEt praktisk og teoretisk kursus for alle med interesse for børn\, bevægelse og sociale samspil. . \nVi gennemgår en lang række fægtelege\, tumlelege\, bjørnekampe\, samarbejdslege og kontaktlege. Lege gennemgås både teoretisk og i praksis. Desuden gives der bud på hvordan legene kan benyttes i pædagogisk arbejde\, så de understøtter børns udvikling både socialt\, følelsesmæssigt og motorisk. Legene kan benyttes i mange sammenhænge\, men på dette kursus er der fokus på børn fra 1½ år til børnehave og indskoling.  Under hele dagen vil det være muligt og forventet at I stiller spørgsmål og vi debatterer de enkelte metoder og lege. Program: \n  \n\nVelkommen og præsentation\nBevægelses fortællinger\nOpvarmningslege/Rekvisitlege\nKamplege\n\n\nKamplege uden kropskontakt\nTigertræning kampregler\nKamplege med rekvisit\nKamplege med kropskontakt\n\n\nSamarbejdslege\nAfspændings- og mindfuldness lege(hvis vi når det)\n\n  \nEfter dagens kursus modtager I digitalt materiale med de gennemgåede lege.  Deltagere opfordres til at gøre sig bekendt med følgende : Plads til de vilde af Lise Steffensen. Bevægelse og Udvikling af Lise Ahlmann – om tumlelege.  Grundmotorik af Anne Brodersen og Bente Pedersen – afsnit om barnets sanser og motorik. Desuden kan vi anbefale: Slåskultur af Michael Blume (kun antikvarisk). HUSK – løstsiddende tøj \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/leg-kamp-og-bevaegelse-for-boern1%c2%bd-8-aar LOCATION:Høffdingsvej 36\, Høffdingsvej 36\, 5. sal\, Valby\, 2500\, Danmark CATEGORIES:Alle,Kurser END:VEVENT END:VCALENDAR