BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Borneringen - ECPv4.8.2//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Borneringen X-ORIGINAL-URL:https://www.borneringen.dk X-WR-CALDESC:Events for Borneringen BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191206T090000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191206T120000 DTSTAMP:20191205T022125 CREATED:20190910T070856Z LAST-MODIFIED:20191106T093813Z UID:12531-1575622800-1575633600@www.borneringen.dk SUMMARY:Ledermøde og Julefrokost DESCRIPTION:LEDERJULEFROKOST \nFredag 6. december 2019 \nDet vil glæde os at se ledere\, souschefer og afdelingsledere til det årlige  juleledermøde. \nVi ser frem til et både fængslende\, festligt og fagligt oplæg med Annethia Teresa Lilballe: \nAnnethia er skuespiller\, proces– og kommunikationskonsulent og har udviklet træningsmetoden ”Fire Faser 12 Principper”\, der styrker det personlige lederskab og gennemslagskraften hos ledere\, konsulenter og specialister. https://www.visioncraft.dk/ \nProgram \n8.30              Morgenmad \n9:00              Ledermøde (dagsorden følger) \n10:30            Sæt scenen! Lederen som kommunikator og facilitator \nFå noget at tænke over! Bliv klogere på jeres udfordringer som kommunikator og bliv inspireret til at kommunikere dét du vil. Annethia vil fortælle om\, hvordan ledere kan styrke sammenhængskraften i institutionen gennem mundtlig kommunikation. \n12:00            Julefrokost sammen med alle os på Børneringens kontor \n  \nMange hilsner \nfra alle os i Børneringen \nTilmelding nødvendig: Senest d. 30. november https://www.borneringen.dk/arrangement \nBørneringen\, Høffdingsvej 36\, 5. sal. 2500 Valby. \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/ledermoede-og-julefrokost LOCATION:Børneringen\, Høffdingsvej 36\, 5. sal\, Valby\, 2500\, Danmark CATEGORIES:Alle,Ledermøder ORGANIZER;CN="B%C3%B8rneringen":MAILTO:borneringen@borneringen.dk END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200114T180000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200114T203000 DTSTAMP:20191205T022125 CREATED:20190909T074823Z LAST-MODIFIED:20190909T074823Z UID:12512-1579024800-1579033800@www.borneringen.dk SUMMARY:Temaaften: Børns leg og dannelse - Lege-supervision i pædagogisk praksis DESCRIPTION:Temaaftenen sætter fokus på leg og dannelse\, som er to vigtige dimensioner i ”den styrkede pædagogiske læreplan”. I oplægget undersøges udviklingsforholdet mellem leg og dannelse. I  dette perspektiv bliver leg til meget mere end både ”frikvarter” og ”læring”\, idet der både betones kulturelle dimensioner (om at medskabe en verden) og eksistentielle dimensioner (om at skabe sig selv). Men kan pædagogen støtte op om børns dannelse gennem leg? Og i givet fald hvordan? \nPernille Hviid vil introducere en praksis som ”legesupervisor”  og uddybe den som en relevant pædagogisk mulighed.  Det vil blive lagt op til drøftelse og dialog. \nUnderviser:                    Pernille Hviid\, pædagog\, cand. psyk.\, PhD. Lektor ved Københavns Universitet\,       Institut for Psykologi. \nTid:                                    Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 18:00 -20.30 \n                                            Sandwich og vand fra kl. 17:30 \nMålgruppe:                      Pædagogisk personale og ledere \nSted:                                    Børneringens store mødelokale\, Høffdingsvej 36\, 5. sal 2500 Valby \nPris:                                    300 kr  + moms ( 400 kr. + moms  for ikke-børneringstilknyttede institutioner) \nTilmelding:                       Senest d. 16. december på: https://www.borneringen.dk/arrangement \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/temaaften-boerns-leg-og-dannelse-lege-supervision-i-paedagogisk-praksis LOCATION:Børneringen\, Høffdingsvej 36\, 5. sal\, Valby\, 2500\, Danmark CATEGORIES:Alle,Kurser END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200123T180000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200123T203000 DTSTAMP:20191205T022125 CREATED:20190909T075647Z LAST-MODIFIED:20190909T075659Z UID:12515-1579802400-1579811400@www.borneringen.dk SUMMARY:Temaaften: Visuel kommunikation i pædagogisk arbejde DESCRIPTION:Grafisk facilitering af processer og møder – Vil du lære at understøtte processer og møder visuelt? \nGrafisk facilitering er et brugbart værktøj til at understøtte processer visuelt \, når du holder møder eller udviklingsdage. \nDenne temaaften bygger oven på kurset: Introduktion til Grafisk facilitering – eller hvis du på anden vis har stiftet bekendtskab med de grundlæggende teknikker i grafisk facilitering. \nDu bliver introduceret til de 7 forskellige måder at tegne på en væg – herunder forskellige måder at tegne processer på – pile\, landskaber mv. \nPå kurset modtager du et lille grafisk faciliterings sæt bestående af Neuland tuscher i forskellige tykkelser og farver. \nTidspunkt:                     Torsdag d. 23. januar kl. 18- 20:30 \n                                           (Sandwich og vand fra kl. 17:30) \nMålgruppe:                     Pædagogisk personale og ledere \nSted:                                   Børneringens store mødelokale\, Høffdingsvej 36\, 5. sal 2500 Valby \nUnderviser:                    Marie Lørring Dahl\, Organisationskonsulent i Børneringen \nPris:                                 450 kr. + moms  (550 kr. + moms for ikke børneringstilknyttede institutioner)  Inklusiv et sæt udvalgte Neuland Tuscher. \nTilmelding:                   Senest 6. januar 2020 på: https://www.borneringen.dk/arrangement \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/temaaften-visuel-kommunikation-i-paedagogisk-arbejde CATEGORIES:Alle,Kurser END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200227T180000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200227T203000 DTSTAMP:20191205T022125 CREATED:20190909T073908Z LAST-MODIFIED:20191120T113703Z UID:12508-1582826400-1582835400@www.borneringen.dk SUMMARY:Temaaften: Visuel kommunikation i pædagogisk arbejde - Intro DESCRIPTION:Introduktion til metoden grafisk facilitering \nTorsdag d. 27. februar 2020 \nVil du lære at lave enkle tegninger og plancher \nGrafisk facilitering er et brugbart værktøj til at formidle budskaber visuelt i din pædagogiske hverdag. \nDu bliver introduceret til de grundlæggende elementer i grafisk facilitering – mennesker\, rammer og talebobler. Vi udvikler og tegner sammen de mest almindelige symboler i en pædagogisk hverdag. \nDu får inspiration til at bruge visualisering i dit pædagogiske arbejde. Efter kurset vil du på få minutter kunne tegne en illustrativ planche fx opslag til forældre og dagsorden til stue- og personalemøder. \nPå kurset modtager du en lille grafisk facilitering startpakke bestående af en sort Neuland tusch og pastelkridt. \n Tidspunkt:                     Torsdag d. 27. februar kl. 18- 20:30 \n                                            (Sandwich og vand fra kl. 17:30) \nMålgruppe:                      Pædagogisk personale og ledere (max. 15 deltagere) \nSted:                                    Børneringens store mødelokale\, Høffdingsvej 36\, 5. sal 2500 Valby \nUnderviser:                      Marie Lørring Dahl\, Organisationskonsulent i Børneringen \nPris:                                   400 kr. + moms  (500 kr. + moms for ikke børneringstilknyttede institutioner)        inklusiv et grafisk facilitering startsæt =Neuland tusch og pastelkridt. \nTilmelding:                      Tilmelding senest 7. februar på: https://www.borneringen.dk/arrangement \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/visuel-kommunikation-i-paedagogisk-arbejde-2 LOCATION:Børneringen\, Høffdingsvej 36\, 5. sal\, Valby\, 2500\, Danmark CATEGORIES:Alle,Kurser END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200528T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200529T010000 DTSTAMP:20191205T022125 CREATED:20190823T110857Z LAST-MODIFIED:20190823T110857Z UID:12491-1590685200-1590714000@www.borneringen.dk SUMMARY:Early bird tilmelding til Årsmøde 2020 DESCRIPTION:Årsmøde i Børneringen er en fest!\nVi er godt i gang med at planlægge Børneringens Årsmøde 2020. Det bliver holdt torsdag d. 28. maj fra kl. 17 i gode\, vanlige omgivelser på Docken i Nordhavnen. Hvilken underholdning\, vi får\, holder vi for os selv lidt endnu. Vi kan sige så meget\, at det bliver sjovt – fnis…\nEarly Bird-tilbud Tilmeld Jer og betal fra nu og frem til 31. januar 2020: Pris: 250\,- ex moms pr. medarbejder\nMelder I Jer til senere\, er prisen 300\,- ex moms pr. medarbejder\nDu tilmelder dig selv og dit personale her: https://www.borneringen.dk/arrangementer\n(Arrangementet hedder ”Årsmøde Early Bird”)\nMange hilsner os fra Børneringens kontor \n URL:https://www.borneringen.dk/arrangement/early-bird-tilmelding-til-aarsmoede-2020 LOCATION:docken i nordhavn\, Færgehavnsvej 35\, København\, 2150\, Danmark CATEGORIES:Alle,Kurser ORGANIZER;CN="B%C3%B8rneringen":MAILTO:borneringen@borneringen.dk END:VEVENT END:VCALENDAR