Børneringen tilbyder

 

Alt arbejde i Børneringen i dag tager afsættet: At børn skal ha’ det godt; Og Børneringens fornemste opgave består i at sætte rammerne, så forældre og fagprofessionelle kan få rum til at yde dét de er bedst til, så børn kan ha’ det godt.

Børneringen er en ganske særlig paraplyorganisation – af flere årsager.

Børneringens historie strækker sig helt tilbage til 1941, hvor en ildsjæl oprettede børnehaver for Københavnske børn. ”En Ring til Værn om Københavns Smaabørn” kaldte Ingeborg Christiansen de syv første institutioner og således blev ”Børneringen” til. Ingeborgs mission var klar, at her skulle børn ha’ det godt og dét er stadig Børneringens vigtigste mission.

 

Det stærke fællesskab er Børneringens kendetegn. Børneringen er medlemmerne og vi rækker ud til alle ledere, bestyrelser og institutionen for at lære hinanden at kende: Institutionernes behov er fundamentet for vores eksistens. I Børneringen kræver vi også noget af hinanden. Medlemmerne leverer viden og materiale til os og Børneringen yder en personlig, nærværende professionel service. Vi bygger samarbejdet på tillid, fortrolighed og rummelighed og hos Børneringen møder du altid ’smil i stemmen’. I Børneringen kan vi yde ’første-hjælp’, når ledere og bestyrelser har behov. For vi vil altid hjælpe – med stort og småt og som vi siger; unikke medlemmer kræver unik service.

Børneringen vægter diversitet og mangfoldighed, som er fundamentet i selveje-tanken. Vi mener, det er en ressource for børn, forældre, bestyrelser, personale og ledere, at danske institutioner er forskellige. Naturligvis griber vi enhver mulighed for at tale selvejes sag og vi støtter altid institutioner, der ønsker at følge med tiden og sikre udvikling for selveje.

Rundt om Børneringen

Verden omkring os forandrer sig hastigt, derfor skal Børneringen også være i udvikling og tilbyde ny viden, uddannelse og faglige fællesskaber til vores medlemmer. I Børneringen er vi særligt optagede af ’det gode børneliv’ og god ledelse. I Børneringen får vi naturligvis ny viden fra forskning, faglige organisationer og relevante foreninger, men i Børneringen ved vi også, hvor meget guld af viden og erfaringer, der ligger ude hos vores ledere og bestyrelser. I Børneringen faciliterer vi platforme, hvor viden kan deles, diskuteres og udvikles og vores mission er klar: Ny og vedkommende viden skal ud i praksis og bruges aktivt af vores medlemmer.

I Børneringen står vi bag vores medlemmer og fortæller husenes historier. Vi bidrager til at ledernes, pædagogernes og institutionernes budskaber kan få plads i pressen og vi klæder vores medlemmer på, så de kan komme ud med dét, de har på hjerte.

Børneringen er til så ledere og fagpersonale kan gøre dét, de er bedst til: Nemlig at give børnene en god, udviklende tryg hverdag.

 

Børneringen – fordi børn skal ha’ det godt