Børneringens daglige ledelse

Børneringens ledelse består af Direktør Nete Dietrich og Souschef, Mira Nymo Wessels. I lederteamet arbejdes der primært for Børneringens fortsatte drift og udvikling.

Mira har overordnet ansvaret for områder der vedrører: Lederudvikling og rådgivning, ledermøder, sparring med bestyrelser, pædagogisk udvikling, arrangementer, konferencer og kurser, Granhøj og Ebbeløkke samt Projekt: Børneringens Hus.

Nete har overordnet ansvar for områder, der vedrør: Politisk varetagelse, samarbejdet med kommuner og andre paraplyer, administration, byggesager, Børneringens Fond, Hovedbestyrelsen, personaleansvar på Børneringens kontor, Børneringens økonomi og så yder Nete en masse rådgivning til ledere og bestyrelser.

 

 

Sekretariatet

Sekretariatets fornemste opgave er at være imødekommende og hjælpsom overfor vores medlemmer, når der er behov for hjælp. Børneringens sekretær, Siri, kan bl.a. hjælpe med spørgsmål til traditioner, arrangementer, Skovhuset Granhøj, Feriekolonien Ebbeløkke og meget andet. Herfra kan du også blive omstillet til den rette afdeling, der kan hjælpe yderligere.

 

Organisationskonsulent

Udover administration tilbyder Børneringen kurser, rådgivning og vejledning. Organisationskonsulent, Marie, har det overordnede ansvar for al kursusvirksomhed, der omfatter pædagogiske- og ledelseskurser og uddannelse.

Herudover tilbyder Marie hjælp ved lederrekruttering, udviklingsprocesser i institutionerne og sparring til ledere og bestyrelser. Giv Marie et kald for hjælp til alt ’det bløde.’

Børneringens har to Psykologer tilknyttet, der yder støtte i institutionen, hvis man har en bekymring med et barn. Medlemskab af Ordningen koster 2000,- om året.

 

Ejendomsforvaltning af Børneringens Fonds bygninger

En række af Børneringens medlemmer bor i bygninger ejet af Børneringens fond. Børneringens ejendomsfunktionær, Erik, servicerer ejendommene løbende, når lederne giver besked om behov. Ejendomsfunktionæren er fleksibel ved akutte behov. Eik kan også hjælpe med at indhente tilbud på kommende projekter, koordinere med håndværkere, vedligehold, ad hoc opgaver osv.

 

Juridisk afdeling

Hos jura holder vi os altid ajour med lovgivningen og hjælper bl.a. ved afskedigelser, ansættelser, personalesager generelt, overenskomster og fortolkning heraf samt persondata. Vi kan bidrage ved forhandlinger, udarbejdelse af vedtægter og juridiske skabeloner Vi sparrer med andre paraplyer, sidder med ved overenskomstforhandlinger og yder anden interessevaretagelse. I jura udvikler og afholder vi bestyrelseskurser sammen med organisationskonsulenten.

 

Lønafdelingen

I lønafdelingen samarbejder vi med institutionerne om at sikre korrekt løn. Vi hjælper bl.a. med lønaftaler, lønafregning, refusioner, lønsimulering, ansættelsesbreve, dagpenge og overenskomster. Vi giver kurser, rådgiver, lytter til ledernes behov og vi klæder lederne på til at ’kunne selv.’ I lønafdelingen er vi afhængig af at modtage materiale og viden om ændringer ude i institutionerne, og vores kontakt til lederne er baseret på gensidig tillid. Vi har altid tid til en lille snak, når der er behov.

 

Regnskabsafdelingen

I regnskabsafdelingen hjælper vi med at lægge institutionernes budgetter, vi udarbejder årsregnskaber og bogfører. Vi vægter høj kvalitet og gennemskuelighed og yder altid sparring ved behov. Vores arbejdsområder er bl.a. forældrebetaling, driftsgaranti, revision og så har vi kontakt til kommunerne og laver prognoser. Vi kommer gerne ud til et bestyrelsesmøde og fremlægger årsregnskabet og ved særlig behov, kan vi også komme ud i til bestyrelsen i løbet af året.