Børneringens Fond er en selvejende og almennyttig fond

 

I 1998 da elektronikvirksomheden Philips A/S lukkede ned for sine aktiviteter i Danmark tilbød den Børneringen at købe ejendommen Nyrnberggade 33, København. I ejendommen var to institutioner beliggende, som var oprettet af Børneringen. På den baggrund blev Børneringens Fond stiftet med et indskud fra Børneringen på 300.000 kr. som grundkapital. Fonden fik et bredt almennyttigt formål, både at støtte børn og unge i selvejende institutioner og at etablere gode fysiske rammer for børn og unge i selvejende institutioner, hvilket kan ske ved at fonden køber, lejer og istandsætter ejendomme, med henblik på at udleje til selvejende intuitioner for børn og unge.

Fondens formål:

  • At støtte børn og unge i selvejende institutioner,
  • At hjælpe selvejende institutioner, der under pasningen af børn og unge arbejder for udviklingen af deres almene færdigheder,
  • At sikre udviklingen af selvejende institutioner på det administrative og pædagogiske område, gennem uddannelsestilbud til bestyrelser, ledere og personale,
  • At oprette og administrere selvejende institutioner for børn og unge og
  • At etablere gode fysiske rammer for børn og unge i selvejende institutioner og for organisationer, der arbejder for børn og unge i selvejende institutioner. Gode fysiske rammer til børn og unge i selvejende institutioner vil kunne etableres ved at fonden køber, lejer og istandsætter fast ejendom samt udlejer disse til selvejende institutioner for børn og unge og til deres paraplyorganisation.

 

Fonden modtager ansøgninger på nedenstående ansøgningsskema.

Fondens bestyrelse modtager og behandler ansøgninger løbende. Ansøgninger skal forholde sig til Fondens formål. Derudover skal lægger Fonden vægt på at det er projekter med et bredt og nyskabende perspektiv, og at det ikke alene handler om midler til indkøb eller drift. Fondens bestyrelse holder møde 4 gange årligt, normalt i marts, juni, september og november. Ansøgninger behandles ifht. følgende fire frister 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. oktober. Se ansøgningsskema her under

 

Download ansøgningsskema

 

For yderligere information om Børneringens fond se nedenstående bilag:
Fondens vedtægter
Fondsledelse afrapportering