Granhøj Efterår

Granhøj Efterår

Nu falmer skoven trindt om land, efteråret rykker ind på godt og ondt. I forhold til udeliv og naturoplevelser, giver det en række udfordringer, men samtidig er efteråret en af vores smukkeste årstider.

På Granhøj betyder efteråret at der gennemgående er mere smattet og vådt, med store pytter og mudder, både på områ- det såvel som i skoven. Bladene skifter farve og skaber en smuk pallet på de store træer omkring huset og i skoven, løvfaldet sætter ind.

Træerne om efteråret
Når temperaturen falder, stresses træerne og begynder at producere stresshormonet Ethylen som i takt med temperatur forandringerne påvirker træet. Bindeleddene mellem træets blade og grene påvirkes og gennemgang svækkes og blokeres, hvilket betyder at bladet i første omgang skifter farve, og der- efter slipper fæstningen til træet.
Ud over at påvirke træets blade påvirkes væksten også og træet går ind i periode uden vækst, det er derfor man kan se vækstlag på et fældet træ, her tænkes på de ringe som tydeligt ses på et fældet træ.

Aktiviteter i efterårs skoven
Der er en god ide at plukke de farverige balde fra træerne og anvende dem til collager eller simple tryk og overførsler.
Bladene kan trækkes på snor eller ståltråd og anvendes til pyndt i institutionen. Man kan under aktiviteterne samtidig snakke med børnene om forskellene på de forskellige blade.
Man kan fortælle børnene om forskellen på løvfældende træer og nåletræer. Det varer jo ikke længe før forskellige former for gran og fyr er tilgængelige i de fleste supermarkeder, så man kan let skaffe materiale til sammenligning.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Svampe.
Et andet efterårs tegn er de mange smukke svamp som ses i skovbunden.
Svampen som vi ser i skovbunden eller på træerne er kun en del af svampen, som skydes op for at få mulighed for spredning af deres sporer. Der findes mange forskellige svampe- arter. En del af svampene i skoven ser man slet ikke, da de udelukkende lever i jorden eller under bark på visne træer.
Svampe er hverken planter eller dyr, de har deres egen gruppe, der findes over 100.000 forskellige svampe.
Svampene spiller en stor rolle i naturens omsætnings og nedbrydnings processer, de hjælper til med nedbryde organisk materiale i f.eks. skoven herunder træ .
Kend din svamp:

Aktiviteter med svampe.
Det er jo populært at samle spise svampe om efteråret, lad være at gøre det institutionen med mindre i har en særdeles kyndig svampe person blandt personalet. Desuden er der en risiko for at børne tror at alle svampe kan puttes i munden. Hvis i gerne vil lave svampe arrangementer så lav det på en forældredag eller lign, og hyr en svampeperson ind til at hjælpe jer.
Men mange af svampene er spændene at kigge på og det er en god mulighed fro at snakke nedbrydning med børnene.
Træsvampe ses hele året, disse kan indsamles til dekorationer
m.v. Du finder dem ofte på væltede træer ved søen og i skoven.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dyrelivet på Granhøj.
Fugleliv indskrænkes en smule om efteråret, men der er en hel del af skovens fugle som forbliver på området, de er nemmere at se og nemmere at høre på grund af træernes manglende blade.
Ligesom blis høns og svaner stadig kan ses ved søen.

Det kræver imidlertid stor tålmodighed og held at se skovens øvrige dyr. Nogle af skovens pattedyr vil snart gå i hi, det gæl- der blandt andet egerne og grævlingen. Her kan i snakke med børnene om vintersøvn, og om hvorfor nogle dyr går i dvale når andre ikke gør det.
En god efterårs aktivitet er at lave redekasser med børne i institutionen, og sætte dem op på Granhøjs område.
Der findes en række gode ide og fakta forslag på nettet om redekasseproduktion. Det er en god ide at sætte dem op her i efter året så de kan få lidt patina da mange fugle foretrækker at redekassen ikke lugter af frisk træ. En god efterårs aktivitet. Det forbereder desuden gode forårs og sommer aktiviteter med børnene, ligesom opsætning af redekasser er en god og lettilgængelig form for naturpleje. Og får børne til at føle ejer- skab for projektet.
Husk at skrive institutionens navn og evt. børnegruppe på re- dekassen. Man kan naturligvis også købe redekasser, men det er meget bedre at dele hele processen med børnene.
I kan evt. opsætte kasser både ved institutionen og på Grøn- høj, så i har to ”vinduer” til projektet.

Kurser på Granhøj.
Vi afholder i foråret, endnu et kursus på Granhøj: Naturen lige på og hårdt.
Hold øje med opslag eller kontakt sekretariatet.
Kurset kan også afholdes på bestilling som f.eks. medarbejder- dag.

Michael O. Jørgensen
Naturvejleder
www.biozooinformation.eu

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.borneringen.dk/wp-content/uploads/2018/11/forside1-borneringen-new-1.png);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}