Om Børneringen

 

 

Børneringen er en sammenslutning af selvejende og private daginstitutioner for børn og unge. Formålet er bl.a. at oprette og administrere gode dagtilbud til børn og unge i alderen 0 – 18 år, i samarbejde med de lokale myndigheder.

Børneringen er paraply for selvejende institutioner med driftsoverenskomst og selvejende institutioner godkendt til privat drift – populært kaldet ”selvejende” og ”private” institutioner. Derimod kan private institutioner, som er oprettet af private personer, som A/S eller aps – og dermed ikke selvejende – ikke optages som medlem af Børneringen.

Børneringen er ikke en landsdækkende paraply, men har valgt at koncentrere sig omkring hovedstadsregionen, for at sikre godt lokalt kendskab og nærhed til gavn for institutionerne.

Børneringen blev stiftet i 1941 af Ingeborg Christiansen med Hendes Majestæt Dronning Ingrid som protektor. I dag er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II protektor for Børneringen.

Udgangspunktet er et medlemsdemokratisk værdigrundlag og med afsæt i nogle klare visioner for udvikling og varetagelsen af nogle gode pædagogiske tilbud til børn og unge.

Vi arbejder med løn, bogholderi og rådgivning for at give en god service til alle vores institutioner og for at sikre dem de bedste rammebetingelser. Det giver en god plads til deres kerneopgave – at give børn og unge en god, udviklende og tryg hverdag.

Børneringens værdier

Dette afsnit er et sammendrag af Børneringens værdigrundlag.

Børneringen blev stiftet tilbage i 1941. Det var en periode, hvor forholdene for børn og ikke mindst mulighederne for børnepasning var anderledes end vi kender dem i dag. Alligevel afspejles de grundlæggende værdier stadig i det arbejde Børneringen udfører i dag.

Værdierne afspejles i den måde vi arbejder på, og er en ledetråd for den måde vi ønsker, at andre skal se vores virksomhed.

 

Den selvejende tanke – fleksibilitet og lokal tilpasning

Den selvejende tanke betyder, at vores institutioner har en udstrakt grad af handlefrihed og en høj grad af indflydelse på de vilkår som institutionerne tilbyder de indmeldte børn. Selveje betyder i den sammenhæng en god fleksibilitet og lokal tilpasning til de børn og de forhold der omgiver institutionen.

 

Frihed – det frivillige samarbejde

For Børneringen er det vigtigt at understøtte den frihed som selveje betyder, fordi det medvirker til at give de bedste rammer for institutionernes tilbud til børn og unge. Vi sætter, med vores service til institutionerne, fokus på det forhold at de er selvejende og uafhængige.

 

Demokrati

For Børneringen er demokrati et nøglebegreb. Da Børneringen blev stiftet i 1941 var det netop med udgangspunkt i ønsket om, at arbejde aktivt for en demokratisk kultur og som protest mod undertrykkelse. Demokrati som en vigtig værdi, afspejles både i organisationens form og institutionernes indflydelse. Børneringen er en paraply hvor institutionerne igennem deres medlemskab har et demokratisk medejerskab.

Det er vores værdi, at den service vi leverer giver institutionerne giver frihed og tryghed igennem medinddragelse, åbenhed og overskuelighed.

 

Pædagogisk udvikling og gode tilbud til børn og unge

Igennem samarbejdet tilbydes institutionerne mulighed for både opkvalificering, innovation og en interesse for den pædagogiske udvikling. Det stiller store krav til høj faglighed og saglighed. Gennem samarbejdet frigøres ressourcer, der kan anvendes til kerneområdet – gode opvækstvilkår for børn og unge.