Børneringens Logo

 

En blå cirkel, en rød cirkel, en glad mund, en trut mund, et ansigt med hår og et ansigt uden hår. Otte små hoveder knyttet tæt sammen i en ring. Det er Børneringens logo, som signalerer mangfoldighed, fællesskab og et visuelt billede af en organisation, der har med børn at gøre.
Af Claus Staal, Børneringen
Vores logo optræder første gang i Børneringens årbog 1965/66 og er formgivet af designeren Erik Ellegaard Frederiksen (1924-97). E. E. Frederiksen var en kendt grafiker, bl.a. med erfaring fra Penguin Books forlag. Han havde specialiseret sig i industrielt design og i 1954 var han initiativtager til at etablere Sammenslutningen af Industrielle Grafikere.

E. E. Frederiksen var en pioner indenfor dansk design og var i perioden med til at skabe udvikling og innovation indenfor dansk design. Der har derfor utvivlsomt også været fokus på detaljerne og for formidlingen af Børneringens centrale værdier og formål. Udover Børneringens logo var E. E. Frederiksen i 1979 også manden bag re-designet af det noget mere kendte logo “Irmapigen”.

Fra 1951 – 1979 var Erik Ellegaard Frederiksen lærer på Den Grafiske Højskole (nu Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). Han var med udgivelsen af en række bøger også foregangsmand i Danmark for at fremme viden og forståelse for betydningen af begrebet design.

Erik Ellegaard Frederiksen blev præmieret og tildelt Levinson-Prisen 1977, Dansk Numismatisk Forenings Æresmedalje 1985, Forening for Boghaandværks Ærespris 1988, Dansk Designråds Årspris 1988 og i 1994 Thorvald Bindesbøll Medaljen.

Kilde: www.denstoredanske.dk