TIL INSTITUTIONER SOM ØNSKER ENGAGERET PERSONALER:

OMKOSTNINGSVENLIG SANSEMOTORISK & AFFEKTIV OPKVALIFISERING

Jeg kan hjælpe med at tilføre vores trængte institutioner et endnu større dagligt overskud, ved bl.a. at sætte lettere ind overfor de børn som fylder og som optager alt for meget af personalets ressourcer. 

Jeg ser mellem 1-3 børn på hver stue som ikke er i trivsel. Det slider unødigt på personalet, koster sygedage og opsigelser. Sådan behøver det ikke være!De børn, deres forældre og personaler skal have ekstra hjælp – på en fleksibel og billig måde.

Beskrivelse af tilbuddet?

Institutioner som har børn der fylder negativt og hvis pædagoger savner konkrete sansemotoriske, kognitive, sociale og affektive greb til, sender mig en mail om, at jeg skal komme.

  1. Jeg kommer til jer, ser børnene ca. 1-2 timer på stuen – tester dem i det smug og ser samtidig hvordan personalet tilgår børnene og barnet. Rigtig nyttig viden, som bruges efterfølgende til at opkvalificere personalets sansemotoriske-affektive ageren.
  2. Personalet udfylder et sansemotorisk skema på barnet og sender det elektronisk til mig.
  3. Vi mødes ugen efter, i et chatforum, -mig og stuens pædagog(er), hvor jeg videregiver

præcise forslag til tiltag i rutinerne og aktiviteterne i hverdagen, som vil sikre at barnet udvikler sig positivt  – i tråd med barnets sanseprofil og øvrige udfordringer.

Jeg peger på emner til forældre-dialogen, -meget vigtig.

Samtalen tager typisk 1 time og personalet kan dernæst genoptage arbejdet.

=> Efterfølgende superviserer jeg STUE-PERSONALET, INDTIL DER ER KOMMET RO  og TRIVSEL hos BARNET og DET UDVIKLER SIG UGE FOR UGE!

DET BEHØVER IKKE AT TAGE MERE END 1 -2 MÅNEDER PER BARN AT VENDE DEN NEGATIVE SPIRAL TIL EN POSITIV OPADGÅENDE UDVIKLINGSSPIRAL .

TIL GENGÆLD SPARER LEDER OG PERSONALE TID OG PENGE OG TÆRENDE ENERGI

Hvad koster det?

Ydelsen til børn som fylder unødigt meget i hverdagen og ergoterapi ad hoc og oplæring af personaler kr. 6890,- pr. barn inkl. alt.

ELLER:

Man betaler pr. brugt time på hvert enkelt barn, Kr. 850,- pr. t. / 1350,- pr. t. sparringsmøde.

ELLER:

Vi laver en aftale om flere børn pr. måned pr. institution og automatisk opnås reduktion af prisen på hvert enkelt barn med op til 10%.

DER ER TALE OM:

KURSUS FOR PERSONALER MED STOR OVERFØRSELSVÆRDI TIL ANDRE BØRN

PLUS DIREKTE OG KONKRETE HANDS-ON HJÆLP TIL DE BØRN SOM KOSTER RESSOURCER, STRESS & SLID, SAMT GIVER PROBLEMER PÅ SIGT.

Min uddannelsesmæssige baggrund som ergoterapeut, speciallærer og master i rehabilitering har medført, at jeg igennem de sidste 10 år, har afholdt mange forskellige typer forløb, kurser, foredrag – og også udviklet en pæd.psyk.sansemotorisk-metode som hedder PH-metoden som bl.a. inddrager naturen og grønne områder. For nysgerrige se; www.stærktrivsel.dk

Jeg glæder mig meget til at hjælpe flere huse – med dette helt nye tiltag – som allerede kører i to institutioner i Børneringen.

Med venlige hilsener

Pernille Hede

Anbefaling

I Eventyrhuset har vi fornøjelsen af Pernille Hede, hvor fokus er kvalificering af pædagoger og pædagogmedhj. i forhold til børns sansemotoriske-, emotionelle-, sociale- og kognitive udvikling.

Vi har en oplevelse af et større behov for at arbejde med børns sansemotoriske udvikling – særligt med de børn, som har et umodent og uroligt nervesystem.

Pernilles store erfaring og mange kompetencer i forhold til også at arbejde med den sansemotoriske udvikling –ligeledes ude på legepladsen og i naturen kan nemt overføres til inde brug.

Stuerne får forskellige værktøjer, metoder og didaktiske perspektiver til deres videre arbejde med børnegruppen og Pernille er fortsat tilkoblet sparring til stuerne, hvor Pernille kommer en dag om måneden.

Som leder har jeg fået mange vigtige indspark og iagttagelser til min videre refleksion. Særdeles brugbart i forhold til både indholdet på pædagogiske møder, det ledelsesmæssige fokus, fokus på den enkelte medarbejder, stuerne, afdelingerne og den samlede institution.

Det koster, men det er alle pengene værd! – særligt når det som i vores tilfælde, løfter hele det pædagogiske fundament og giver den pædagogiske professionalisme ekstra næring og udvikling.

En stemme udefra er altid bidragende, men en stemme udefra med den faglige pondus, som jeg oplever, at Pernille Hede bidrager med er en helt særlig gave.

Hermed de bedste anbefalinger fra mig.

Frank Krogh

Dagtilbudsleder af Eventyrhuset