Dette afsnit er et sammendrag af Børneringens værdigrundlag.

Børneringen blev stiftet tilbage i 1941. Det var en periode, hvor forholdene for børn og ikke mindst mulighederne for børnepasning var anderledes end vi kender dem i dag. Alligevel afspejles de grundlæggende værdier stadig i det arbejde Børneringen udfører i dag.

Værdierne afspejles i den måde vi arbejder på, og er en ledetråd for den måde vi ønsker, at andre skal se vores virksomhed.

Den selvejende tanke – fleksibilitet og lokal tilpasning
Den selvejende tanke betyder, at vores institutioner har en udstrakt grad af handlefrihed og en høj grad af indflydelse på de vilkår som institutionerne tilbyder de indmeldte børn. Selveje betyder i den sammenhæng en god fleksibilitet og lokal tilpasning til de børn og de forhold der omgiver institutionen.

Frihed – det frivillige samarbejde
For Børneringen er det vigtigt at understøtte den frihed som selveje betyder, fordi det medvirker til at give de bedste rammer for institutionernes tilbud til børn og unge. Vi sætter, med vores service til institutionerne, fokus på det forhold at de er selvejende og uafhængige.

Demokrati
For Børneringen er demokrati et nøglebegreb. Da Børneringen blev stiftet i 1941 var det netop med udgangspunkt i ønsket om, at arbejde aktivt for en demokratisk kultur og som protest mod undertrykkelse. Demokrati som en vigtig værdi, afspejles både i organisationens form og institutionernes indflydelse. Børneringen er en paraply hvor institutionerne igennem deres medlemskab har et demokratisk medejerskab.

Det er vores værdi, at den service vi leverer giver institutionerne giver frihed og tryghed igennem medinddragelse, åbenhed og overskuelighed.

Pædagogisk udvikling og gode tilbud til børn og unge
Igennem samarbejdet tilbydes institutionerne mulighed for både opkvalificering, innovation og en interesse for den pædagogiske udvikling. Det stiller store krav til høj faglighed og saglighed. Gennem samarbejdet frigøres ressourcer, der kan anvendes til kerneområdet – gode opvækstvilkår for børn og unge.

Børneringens værdigrundlag er udarbejdet i et tæt samarbejde med de tilknyttede institutioner, og besluttet på et repræsentantskabsmøde i Børneringen.