top

Vi tilbyder...

...hjælp til alt administrativt med løn, regnskab og revision. Vi lægger vægt på at have et godt fagligt fællesskab for institutionerne, ledelse og bestyrelse, hvor vi tilbyder kurser, temadage, studieture, konferencer og forskellige faglige netværk.

Børneringen – fordi børn skal ha’ det godt...

Børneringens historie strækker sig helt tilbage til 1941, hvor en ildsjæl oprettede børnehaver for Københavnske børn. 


”En Ring til Værn om Københavns Smaabørn” kaldte Ingeborg Christiansen de syv første institutioner og således blev ”Børneringen” til. Ingeborgs mission var klar, at her skulle børn ha’ det godt og dét er stadig Børneringens vigtigste mission.

Det stærke fællesskab er Børneringens kendetegn. Børneringen er medlemmerne og vi rækker ud til alle ledere, bestyrelser og institutionen for at lære hinanden at kende: Institutionernes behov er fundamentet for vores eksistens. I Børneringen kræver vi også noget af hinanden. Medlemmerne leverer viden og materiale til os og Børneringen yder en personlig, nærværende professionel service. Vi bygger samarbejdet på tillid, fortrolighed og rummelighed og hos Børneringen møder du altid ’smil i stemmen’. I Børneringen kan vi yde ’første-hjælp’, når ledere og bestyrelser har behov. For vi vil altid hjælpe – med stort og småt og som vi siger; unikke medlemmer kræver unik service.

Børneringen vægter diversitet og mangfoldighed, som er fundamentet i selveje-tanken. Vi mener, det er en ressource for børn, forældre, bestyrelser, personale og ledere, at danske institutioner er forskellige. Naturligvis griber vi enhver mulighed for at tale selvejes sag og vi støtter altid institutioner, der ønsker at følge med tiden og sikre udvikling for selveje.

Vores afdelinger

Børneringen er organiseret i faglige teams, hvor medlemsinstitutionen kan få hjælp, sparring og rådgivning af en af vores konsulenter.

Juridisk afdeling

Hos jura holder vi os altid ajour med lovgivningen og hjælper bl.a. ved afskedigelser, ansættelser, personalesager generelt, overenskomster og fortolkning heraf samt persondata. Vi kan bidrage ved forhandlinger, udarbejdelse af vedtægter og juridiske skabeloner. Vi sparrer med andre paraplyer, sidder med ved overenskomstforhandlinger og yder anden interessevaretagelse. I jura udvikler og afholder vi bestyrelseskurser sammen med organisationskonsulenten.

Regnskab

I regnskabsafdelingen hjælper vi med at lægge institutionernes budgetter, vi udarbejder årsregnskaber og bogfører. Vi vægter høj kvalitet og gennemskuelighed og yder altid sparring ved behov. Vores arbejdsområder er bl.a. forældrebetaling, driftsgaranti, revision og så har vi kontakt til kommunerne og laver prognoser. Vi kommer gerne ud til et bestyrelsesmøde og fremlægger årsregnskabet og ved særlig behov, kan vi også komme ud til bestyrelsen i løbet af året.

Lønservice

I lønservice samarbejder vi med institutionerne om at sikre korrekt løn. Vi hjælper bl.a. med lønaftaler, lønafregning, refusioner, lønsimulering, ansættelsesbreve, dagpenge og overenskomster. Vi giver kurser, rådgiver, lytter til ledernes behov og vi klæder lederne på til at ’kunne selv.’ I lønafdelingen er vi afhængig af at modtage materiale og viden om ændringer ude i institutionerne, og vores kontakt til lederne er baseret på gensidig tillid. Vi har altid tid til en lille snak, når der er behov.

Sekretariat

Sekretariatets fornemste opgave er at hjælpe vores medlemmer, når behovet opstår. Sekretariatet kan bl.a. hjælpe med spørgsmål til traditioner, arrangementer, Skovhuset Granhøj, Feriekolonien Ebbeløkke og meget andet. Herfra kan du også blive omstillet til den rette afdeling, der kan hjælpe yderligere.

Organisationsudvikling

Børneringen tilbyder kurser, konferencer, seminarer, temamøder, netværk og andet relevant for institutionens ledelse og bestyrelse. Derudover kan du få 1:1 sparring og rådgivning ift. til aktuelle sager eller hvis du har brug for støtte generelt.  Vi tilbyder hjælp ved lederrekruttering, udviklingsprocesser i institutionerne og sparring til ledere og bestyrelser.

Vi er lige her...

Og vi har både tid og lyst til at høre om jeres behov og ønsker samt besvare jeres spørgsmål.

Rundt om Børneringen

Verden omkring os forandrer sig hastigt, derfor skal Børneringen også være i udvikling og tilbyde ny viden, uddannelse og faglige fællesskaber til vores medlemmer.


I Børneringen er vi særligt optagede af ’det gode børneliv’ og god ledelse. I Børneringen får vi naturligvis ny viden fra forskning, faglige organisationer og relevante foreninger, men i Børneringen ved vi også, hvor meget guld af viden og erfaringer, der ligger ude hos vores ledere og bestyrelser. I Børneringen faciliterer vi platforme, hvor viden kan deles, diskuteres og udvikles og vores mission er klar: Ny og vedkommende viden skal ud i praksis og bruges aktivt af vores medlemmer.

I Børneringen står vi bag vores medlemmer og fortæller husenes historier. Vi bidrager til at ledernes, pædagogernes og institutionernes budskaber kan få plads i pressen og vi klæder vores medlemmer på, så de kan komme ud med dét, de har på hjerte.

Børneringen er til så ledere og fagpersonale kan gøre dét, de er bedst til: Nemlig at give børnene en god, udviklende tryg hverdag.


Børneringens daglige ledelse

Børneringen har et lederteam som består af direktøren, souschefen og teamledere for løn og regnskab . Lederteamet arbejder med Børneringens løbende drift og udvikling.

Dertil er opgaver med de områder der vedrører: Lederudvikling og rådgivning, ledermøder, sparring med bestyrelser, pædagogisk udvikling, arrangementer, konferencer og kurser, Granhøj og Ebbeløkke. Vi understøtter institutioner, ledere og bestyrelser, indenfor områder, der vedrør: Politisk varetagelse, samarbejdet med kommuner og andre paraplyer, administration, byggesager med meget mere.

Hvad siger vores medlemmer?