top

Værdigrundlag

Procesbeskrivelse

Børneringens hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2021, at tiden var moden til at genbesøge tankerne bag organisationens værdier. I den sammenhæng blev en proces igangsat i 2022, hvor der både blev foretaget en survey, forskellige gruppeprocesser og nedsat en arbejdsgruppe, der alt sammen skulle udmunde i Børneringens værdigrundlag.
 

Demokratisk proces

For at værdigrundlaget bedst muligt blev relevant for alle parter, blev der igangsat flere intiativer. Bl.a. et online spørgeskema til alle institutionernes ledere, bestyrelser og internt til Børneringens medarbejdere, ledelse og hovedbestyrelse. Der blev udarbejdet 3 forskellige gruppeprocesser. En på et ledermøde med alle institutionslederne, en til et personalemøde i Børneringen og en i Børneringens hovedbestyrelse.

 

Bearbejdning af input

Afslutningsvis blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere fra Børneringens medlemsinstitutionerne, repræsentanter fra hovedbestyrelsen samt ledelse og medarbejder fra Børneringen. Gruppens formål var at konkretisere de mange input, så de kunne danne grundlaget for Børneringens værdier.

Processen er resulteret i nedenstående værdigrundlag for Børneringen.

Hvad siger vores medlemmer?