top

Historie

Børneringens historie går tilbage til 1941 – på det tidspunkt var Danmark under tysk besættelse, og der var en stor efterspørgsel på pasning af børn.

Ingeborg Christiansen – Børneringens stifter 1883-1964

Børneringens historie går tilbage til 1941. På det tidspunkt var Danmark under tysk besættelse, og der var en stor efterspørgsel på pasning af børn.

Ingeborg Christiansen havde erfaring med etablering af institutioner fra tidligere, og som modsvar til datidens pres fra værnemagten tog hun initiativ til at etablere Børneringen. Ingeborg Christiansen tegner sig på den måde, som en af tidens helt centrale figurer i forhold til udviklingen indenfor dagtilbudsområdet.

Hvem var hun, Børneringens stifter, Ingeborg Christiansen? Hun var en af de få unge kvinder af årgang 1883, der tog en uddannelse. Som 20-årig blev hun uddannet privatlærerinde fra Marie Kruses skole. Hun arbejdede et par år som privatlærerinde i Jylland og giftede sig med kaptajn og motorsagkyndig Marius Christiansen i 1909. Nogle år efter blev hun mor til datteren Agnete, (hun blev senere en uvurderlig hjælper i Børneringen).

Dronning Ingrids interesse for Børneringen begyndte i 1943, da hun var kronprinsesse. Hun sagde ja til at blive Børneringens protektrice den 5. maj 1943, og dermed begyndte et meget tæt samarbejde mellem kronprinsessen og Børneringen.


Folkebørnehaverne af 1915

Allerede i 1915 var Ingeborg C. sammen med kommunelæge Kjer-Petersen fra Vesterbro drivende kraft ved oprettelsen af ”Folkebørnehaverne af 1915”. Målet var at oprette en menighedsbørnehave i hvert københavnsk sogn. Hun gik ud af samarbejdet i 1924, men sad i flere børnehavers bestyrelse. Hun var meget socialt engageret og havde et stort netværk, blandt andet kendte hun mange socialdemokratiske politikere.

Hvorfor oprette Børneringen?

I 1930´erne og under anden verdenskrig var der et kæmpe behov for kvalificeret børnepasning i København. Et eksempel: I 1936 var der kun 406 vuggestuepladser i hele Københavns kommune, og 2.654 børn stod på venteliste.

I 1940 henvendte tre børnehavelærerinder sig til Ingeborg C. for at få hendes hjælp til at oprette nye børnehaver i København. Samtidig var hun dybt foruroliget af besættelsen og dens mulige konsekvenser for familiernes liv.

Børneringens første formål

Børneringen blev på den måde dannet som et demokratisk modsvar til nazismens påvirkning og påvirkning af samfundet. Børneringens formål var primært at oprette og bistå med rådgivning om etablering af nye selvejende eller lederejede vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber. Ingeborg C. havde gode politiske kontakter og hun arbejdede på at få ændret de daværende politiske rammer for etablering af institutioner.

Politisk børnevelfærdsentreprenør

På den måde lykkedes det Ingeborg C. at få gennemført en reform af lovgivningen i 1945 (lov om forebyggende Børneværn af 1945), så det blev nemmere at etablere og få tilskud til etablering af børneinstitutioner. Dette blev blandt andet et af startskuddene til en kraftig udvidelse af antallet af daginstitutioner i Danmark.

I 1941 var der tre børnehaver med i Børneringen og allerede i 1963 var tallet oppe på 17. I dag er antallet af tilknyttede institutioner over 40. Ingeborg C. fortsatte som forretningsfører for Børneringen frem til 1963, 80 år gammel.

Børneringen i dag…

Børneringen er i stigende udvikling. De seneste år har der løbende kunne præsenteres nye institutioner som medlem af Børneringen. Børneringen voksede lidt år for år, indtil der i 2015, efter en pragtpræstation af medarbejderne i børneringen, kunne præsenteres 25 nye institutioner som resultat af kollegaparaplyen FRIE’s konkurs. Herefter talte vi 90 institutioner som medlem af Børneringen, hvilket har skabt et økonomisk fundament, som giver os mulighed for at sikre service til institutionerne.

Børneringen i fremtiden…

Børneringen arbejder for at styrke mangfoldighed, sikre gode vilkår og kvalitet i dagtilbud. Vi arbejder for at styrke den selvejende driftsform – uanset om institutionerne er etableret som selvejende med driftsoverenskomst eller selvejende godkendt til privat drift. Og alt hvad vi gør sker ud fra den bærende tanke, at børn skal ha’ det godt!

Hvad siger vores medlemmer?