top

Lønkonsulent
til Børneringen

På grund af omstrukturering søges snarest ny konsulent til vores lønteam. Forventet arbejdstid er 30 timer ugentligt men på sigt kan der være mulighed for fuldtidsansættelse.

Hvem er vi?

Børneringen er paraplyorganisation for ca. 90 private og selvejende daginstitutioner på Sjælland.

Stillingsindhold:

Lønkonsulenten vil indgå i team løn og jura. Lønkonsulenterne udfører lønadministration for institutionerne. Du bliver fast konsulent for et antal institutioner, og du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi forventer, at du vil bidrage aktivt til at udvikle vores service.

Vi søger en person som:

 • er fagligt stærk og med interesse for lønområdet
 • har solid praktisk viden om udarbejdelse af lønaftaler, kendskab til overenskomster m.v.
 • har lyst til at yde solid faglig sparring til institutionsledere
 • er personlig robust, godt humør og trives i højt tempo

Arbejdsopgaver:

 • beregne og udbetale løn til institutionernes personale hver måned.
 • indhente dagpengerefusion, søge om vikarmidler, forestå ferieafregning m.v. 
 • udarbejde institutionernes lønbudgetter og lønsimulering til brug for lønsumsstyring
 • rådgivning og vejledning af institutionerne i spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår

Kvalifikationer:

 • flere års erfaring med løn- og personaleforhold, og gerne fra daginstitutionsområdet 
 • kendskab til lønbudgetter, lønsumsstyring m.v. 
 • fortrolig med fortolkning af love, aftaler, overenskomster m.v. 
 • kendskab til lønsystemet KMD-Perspektiv vil være en fordel


Ansættelsesvilkår:

Tiltrædelse snarest muligt. Bemærk, at arbejdstiden er inkl. frokost og kontorets ansatte har flextid. Løn og pension efter kvalifikationer, årlig lønsamtale, 3 måneders prøvetid, 5 ugers ferie samt 6. ferieuge.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til nystilling@borneringen.dk senest den 14. februar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos teamleder Birgitte M Jørgensen på telefon 61 81 01 27 eller via e-mail birgitte@borneringen.dk.

Hvad siger vores medlemmer?