top

Børneringen
søger souschef

Vil du arbejde med ledelse og pædagogik, så kom til Børneringen!

Børneringen er paraply for knap 100 institutioner, med tilsammen 2.000 ansatte og knap 10.000 børn. Ledelse og pædagogik er et nyt team, som skal understøtte ledere og bestyrelser, samt arbejde for at udvikle vilkårene for de selvejende og private institutioner.


Hvem er vi?

Børneringen blev stiftet i 1941 for private og selvejende daginstitutioner. Vores formål er at administrere, oprette og rådgive selvejende daginstitutioner for børn og unge i samarbejde med lokale myndigheder.

Et nyt team:

Souschefen får ansvar for opstart af et nyt team, Ledelse og Pædagogik, der skal formulere og udvikle Børneringens vision for ledelsesmæssig og pædagogisk rådgivning til institutionerne. Teamet skal yde support eksternt til ledere og bestyrelse, samt intern sekretariatsbetjening for kontorets personale. Souschefen vil indgå i tæt parløb med direktøren omkring udviklingen af teamet.

Vi søger en person der:

 • Kan forankre og udvikle institutionernes ledelsesmæssige kompetencer
 • Kan inspirere til at formulere og udfolde ledelsesværdier og -strategier
 • Kan være inspirator for kvalitet i dagtilbud og formidle nye tendenser på området
 • Har solid faglig viden om pædagogisk kvalitet og ledelse af pædagogiske institutioner 
 • Har respekt for frivillighed, og ideer til at udvikle bestyrelsernes arbejde
 • Har gennemslagskraft, empati, relationskompetence, og trives med høj kompleksitet

Arbejdsopgaver:

 • Profilere Børneringen udadtil 
 • Lyst til at deltage i den offentlige debat og vandt til at arbejde på sociale medier 
 • Ledelsessparring. Give kvalificeret med- og modspil til vores dygtige ledere 
 • Bestyrelsesrådgivning og sparring omkring ledelsesopgaven 
 • Hjælpe og rådgive bestyrelserne ved rekruttering af ny leder 
 • Understøtte bestyrelser og institutioner, når der opstår særlige behov fx ved sammenlægninger, ved leders fravær, ved skærpet tilsyn o. lign. 
 • Udvikle formen for Børneringens ledermøder 
 • Samskabe og videreudvikle studieture og konferencer 
 • Styrke, udvikle, samt undervise på kurser 
 • Facilitere og styrke netværk i Børneringen

Relevante uddannelse/ kvalifikationer:

 • Pædagoguddannet med Cand. Pæd. eller tilsvarende 
 • Diplom i ledelse eller tilsvarende 
 • Ledelseserfaring fra området 
 • Erfaring med rådgivning af ledere 
 • God formidler – mundtligt og skriftligt 
 • Solidt kendskab til det pædagogiske område 
 • Forståelse for samspil mellem private/offentlige aktører 
 • Forretningsorienteret og med økonomi forståelse 
 • Fleksibel, samarbejdsorienteret, med overblik og god til at prioritere

Derudover lægger vi stor vægt på, at du i din løsning af arbejdsopgaverne er kvalitetsbevidst, fleksibel og ansvarlig. Det er en fordel hvis du har et stort netværk inden for feltet og lyst til at repræsentere Børneringen i forskellige sammenhænge.


Ansættelsesvilkår:

Tiltrædelse 1. april 2020. Løn og pension efter kvalifikationer, årlig lønsamtale, 3 måneders prøvetid, 5 ugers ferie samt 6. ferieuge.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til Børneringens nystilling@borneringen.dk senest 24.2.2020 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25-26. februar.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Nete Dietrich på telefon 50599279 og mail nete@borneringen.dk

Hvad siger vores medlemmer?