top

Leder til Fuglereden
i Brønshøj

Er du leder med passion for det gode arbejdsmiljø, og brænder du for at understøtte trivsel, læ-ring og udvikling på 0-6 årsområdet? Så er den integrerede institution Fuglereden lige stedet for dig.

Alle børn skal have de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Vi søger en institutionsleder, der er uddannet pædagog med minimum fire års ledelseserfaring, der med engagement, ansvar og i tæt dialog med bestyrelse, forældre, pædagogiske medarbejdere og tværfaglige samarbejdspartnere vil arbejde for at skabe stærke faglige og inkluderende fællesskaber for alle institutionens børn.

Vi er en institution med grøn tilsynsrapport og et højt fagligt niveau. Vi tror på, at en stærk faglig leder, der er i stand til at understøtte det gode arbejdsmiljø, er forudsætningen for børnenes trivsel og udvikling. Personalet er engageret, velfungerende og aktive medspillere i institutionens videreudvikling.

Fuglereden er en selvejende institution, der har 114 børn på 0-6 årsområdet, som er organiseret på 3 vugge-stuestuer og 4 børnehavestuer. Vi er en del af paraplyorganisationen Børneringen. Som institutionsleder er du en del af ledelsen i Fuglereden sammen med bestyrelsen. Din primære opgave er at lede institutionens pædagogiske medarbejdere til at skabe høj faglig pædagogisk kvalitet for alle børn i insti-tutionen. Personalegruppen består af 23 pædagoger/medhjælpere, en administrativ medarbejder, en gård-mand og to medarbejdere i køkkenet.


Dine kommende ansvarsområder

Som institutionsleder i Fuglereden har du ansvaret for den samlede drift, koordinering og samarbejdet mellem medarbejderne, der tilsammen skaber de bedste vilkår og betingelser for høj kvalitet til gavn for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det vigtigste for dig som kommende leder af Fuglereden er at fortsætte den faglige kvalitetsudvikling af de forskellige medarbejderes kompetencer og evne til at omsætte dem til pædagogisk praksis. Du får mulighed for at sætte dit eget præg med særligt fokus på at fortsætte en helhedsorienteret faglig udvikling af den pædago-giske praksis, der er med til at skabe det gode institutionsliv for børnene i samarbejdet med forældrene, nær-området samt øvrige samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen.

Din profil

Vi søger en institutionsleder, der har ledelsesmæssig erfaring fra 0-6 årsområdet og et stærkt organisatorisk blik. Du er uddannet pædagog suppleret med en diplomuddannelse i ledelse eller en kandidat i pædagogisk psykolog, pædagogik eller sociologi. Du skal have fokus på hele tiden at videreudvikle institutionen i samarbej-de med medarbejdere og bestyrelse, altid med fokus på at skabe det bedste daginstitutionstilbud for børnene og en attraktiv arbejdsplads.

Samarbejde og kommunikation falder dig naturligt. Både i forhold til medarbejdere og forældre og med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre relevante samarbejdspartnere. Du har øje for vigtigheden af god trivsel og godt arbejdsmiljø. Og så er du en nærværende leder, der er synlig i dagligdagen. Du inddrager medarbejderne og er støttende på en ordentlig, troværdig, empatisk og tillidsskabende måde. Både personaleledelse, økonomistyring og administrative opgaver falder dig naturligt.

Kan du se dig selv i ovenstående profil, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.


Det praktiske

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eventuelle udtalelser, skal sendes til Børneringen på mail eller pr. brev.

  • Mail: bestyrelse.ungvug@gmail.com, Emnefelt: Ny Stilling Fuglereden_[Navn]
  • Brev: S/I Fuglereden, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj, Att. Ny Stilling Fuglereden

Ansøgningen skal være modtaget senest den 31. maj 2020 kl. 21:00.

  1. samtalerunde forventes afholdt i uge 24 2020.
  2. samtale forventes afholdt i uge 25 2020.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne- og straffeattest og med forbehold for godkendelse af Københavns Kommune.

Ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Du har mulighed for at lære os bedre at kende via vores hjemmeside www.fuglereden.net 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bestyrelsesformand Brian (i hverdage efter kl 17) på mobilnummer (+45) 29626061 eller medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Pia på mobilnummer (+45) 40251208.

Hvad siger vores medlemmer?