top

Nærum Menigheds Børnehave

2 Uddannede pædagoger/assistenter til vuggestue 34 timer om ugen.

Vil du være med til at skabe og har du en stærk pædagogisk profil, så søger vi 2 medspiller til en dejlig selvejende institution. Vi er ved at udvide og har derfor brug for pædagoger, som har visioner, gå-på-mod og som brænder for at skabe de bedste vilkår og udviklingsmuligheder for vores børn.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Nærum Menigheds Børnehave bliver i løbet af efteråret ca. 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi har plads til 36 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn og forventer derfor at der kommer flere børn i den kommende tid.

Vi søger dig som vil være med til den spændende proces vi er i gang med og som vil glæde sig til at få indflydelse på denne udvikling. Vi har nogle gamle traditioner som vi ønsker at fastholde og som er en værdi som vi vægter højt.

Vi er et hus hvor nærvær, udvikling og tryghed er meget centralt. Vi er i gang med en proces i forhold til de styrkede læreplaner og har talt meget om udvikling af en teamstyret struktur for hele huset. Vi søger dig der kan bidrage til dette og som kan være med til at sætte fagligheden på landkortet. Du kan omsætte teori til praksis og kan implementere vores fælles værdier i det daglige arbejde. Ligeledes har vi brug for dig som kan inspirere og sparre.


Vi arbejder med at styrke børnenes sociale, sproglige, kognitive og motoriske udvikling. Det gør vi for at de bliver robuste til livet og skolen. Vi har brug for dig der: 

  • Har kompetence, erfaring og lyst til at udvikle og evaluere pædagogisk praksis.
  • Har gode samarbejdsevner, et godt overblik og vægter en anerkendende tilgang til andre mennesker. 
  • Er særlig god til noget som du gerne vil dele med huset. Det kunne være noget kreativt, musik, mindfulness, børneyoga, teater eller noget helt andet.
  • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
  • Kan anvende IT på brugerniveau og har kompetencer til at arbejde med dialogprofiler, beskrivelser af børn til PPR, samt indlæg på Børneruden, som er vores forældreintra.

Vores kommende struktur i forhold til arbejdet i teams skal arbejdes ud i det større hus vi har fået og du vil derfor få indflydelse på den. Det er vigtigt at vi alle tager ejerskab af hele huset og vi forventer derfor at du har interesse for hele aldersgruppen fra 0-6 år.

Vi har et tæt og godt samarbejde med forældrene, som er meget engagerede. Den daglige kontakt er vigtig for os, både med stort og småt. Det er vigtigt for os at forældrene har tillid til at vi er det bedste sted for deres børn.

Vi bor tæt på skoven, er nyligt om- og udbygget og har en stor og dejlig legeplads. Vores hus er i to etager og med mange mindre og skønne lokaler.

Personalegruppen består af både mænd og kvinder mellem 20-55 år. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og at det skal være dejligt at komme på arbejde. Humor er en vigtig del af hverdagen, lige som omsorg, empati og den gode tone.


Vi holder løbende samtaler når der kommer spændende ansøgninger ind og ansætter derefter.

På vores hjemmeside kan du læse de læreplaner som netop er blevet lavet.

Kontakt Mette Rohde, leder på 46113535 eller send en mail på metro@rudersdal.dk, så vi kan vise dig rundt inden vi indkalder til samtale.

Hvad siger vores medlemmer?