top

Arrangement

Børneringens netværk for pensionerede ledere

Børneringen vil gerne generelt kunne trække på den store viden, der ligge i et netværk af pensionerede ledere

Rammer for netværket

Mødekadence fire gange årligt, fredage kl. 10 – 12 i Børneringens lokaler:

Vigtigt at netværket har et link ind i Børneringen. Netværket ønsker en tovholder. Tue, Souschef i Børneringen bidrager her.

Fagligt indhold

Man blev enige om, at netværket primært er af faglig karakter. Det sociale kan komme i kølvandet heraf f.eks. ved at spise frokost sammen.

Det blev også luftet, at man kan dele viden om kulturelle/faglige arrangementer, der kunne inspire til deltagelse.

Udgivelser

Vi talte om, at netværket sammen kunne forfatte en udgivelse. Forslag om tre emner.

- Gyldne øjeblikke, lykkestunder, fortællinger fra egen praksis ”Hvordan gjorde vi dén gang, når det lykkedes.” Fortællinger fra vores pædagogiske praksis til inspiration til pædagoger og ledere i dag. - Et blik på pædagogisk praksis og institutionernes vilkår i dag - Ledelse. Refleksioner, erfaringer og guldkorn fra egen praksis og tid som leder.

Beslutning

Lillian og Daniel indleder med at skrive tekster om gyldne øjeblikke og en pædagogisk praksis fra deres tid som ledere og sender rundt til Mira, der videredistribuerer til inspiration. Ønsket er samle materiale til en udgivelse via Børneringen. Tekster og eventuelle noter sendes til Mira, der videreformidler til resten af gruppen.

Børneringens ønsker til netværket

Børneringen vil gerne generelt kunne trække på den store viden, der ligge i et netværk af pensionerede ledere. Dels til udgivelser dels mhbp. udvikling af Børneringens tilbud og organisation.

Børneringen spørger, om nogen kunne have lyst til at bidrage ind i Børneringen som udpegede medlemmer i nogle af Børneringens institutioners bestyrelser.

Emner til kommende møder

Arbejdsvilkår ude i institutionerne – hvad er vi egentlig oppe i mod. Hvilken uddannelse får nyuddannede i dag?

Ledelse i dag. Gerne besøg i netværket af et par ledere, der oplever hverdagen anno 2021.

Bestyrelsesarbejdet som udpeget

Netværket ønsker umiddelbart ikke at deltage på ledermøder, årsmøder osv., men at lade de nuværende ledere ”have det sammen.”

Lidt kort info om, hvordan det går på Ebbeløkke.

Input til Børneringen

Hav gerne fokus på ansættelsesprocessen og især hold øje med inst. Efter ansættelse af ny leder. Det er en sårbar tid for inst.

ID


Tid og sted

Fredag 26. november 2021 kl. 10:00 - 13:00

Børneringens store mødelokale, Høffdingsvej 36, 5. sal 2500 Valby


Målgruppe

Ledere.


Facilitator

Nete Dietrich


Pris

Gratis


Tilmeldingsfrist

26. november 2021


Hvad siger vores medlemmer?