top

Leder søges til dejlig lille selvejende institution

Børnehuset Frimestervej søger en engageret leder, der er optaget af at skabe et udviklende børneliv, har øje for mulighederne i lokalmiljøet og som praktisere en inddragende og meningsskabende ledelsesstil.

Vi er et veldrevet hus, med et godt arbejdsmiljø hvor vi hjælper hinanden med et smil, anerkendelse og nysgerrighed, og søger en leder med samme medmenneskelig tilgang til kollegaskabet.

Om dig: 

Som vores nye leder forventer vi at… 

 • Du er uddannet pædagog og har erfaring som leder
 • Du har relevant lederuddannelse (diplom i ledelse), eller at du er villig til at gennemføre uddannelsen
 • Du har kendskab til det at være en selvejende institution
 • Du tør gå forrest og samtidig er lyttende og inddrager personalet ift. visioner og pædagogiske mål
 • Du kan kommunikere i en tydelig, anerkendende og konstruktiv tone og kan opretholde gode samarbejdsrelationer til både ansatte, forældre, bestyrelse og samarbejdspartnere
 • Du er nysgerrig på at se muligheder for forbedringer i huset, men at det gøres med respekt for nuværende praksis og at der tages hensyn til børns, ansattes og forældres ønsker
 • Du er synlig og tilgængelig, og er klar til at træde til i tilfælde af sygdom i personalegruppen eller hvis der opstår andre behov
 • Du har lyst til at igangsætte projekter og støtter de ansatte til dette
 • Du kan fange de gode initiativer i institutionen og hjælpe medarbejderne videre i processen
 • Du skal være en sikker støtte hvis en medarbejder har brug for hjælp i udfordrende situationer, og stå klar til at sparre og supervisere
 • Du prioritere medarbejdernes trivsel og udvikling, og benytter en tydeligt struktureret form der understøtter dette
 • Du kan give og modtage konstruktiv kritik, så hverdagen er kendetegnet af en positiv og konstruktiv dialog

Om os:

Vi er en lille selvejende institution, med 32 børn i alderen 0-6 år, som er placeret i hjertet af Nordvest. Vores lokalområde gennemgår pt. en spændende kvarterudvikling og byder allerede nu på mange gode udflugtsmål som Utterslev mose, Biblioteket Rentemestervej, Lersøparken, diverse legepladser, Nørrebrohallen mv.

Vi tilstræber at børnene skal have et rigt og udviklende børneliv, og deltager derfor jævnligt i projekter der er med til at give afveksling i den normale hverdag i børnehaven. Vi har fx. deltaget i et idrætstilbud fra Københavns kommune, hvor de ældste børn blev introduceret til foreningslivet med boldspil i Nørrebrohallen. Vi har en minibus og kører til skov, strand, naturcenter Amager o.lign og pt. er vi i gang med et 2,5 årigt naturprojekt.

Vi arbejder med en helt særlig stuestruktur, som børn, ansatte og forældre er glade for. Huset består at fire aldersopdelte stuer med ca. 9 børn pr. stue. Dvs. at i vuggestuen er børnene ca. 0-2 år, på rød stue 2-3 år, blå stue 3-4 år og på grøn stue 5-6 år. Som udgangspunkt følges børnene af de samme voksne fra de starter i vuggestuen, til de slutter i skolegruppen (grøn stue). Det giver en stor tryghed, og et nært og familiært miljø for både børn og voksne, såvel som forældre.

Forældrebestyrelse deltager aktivt som sparringspartner for leder og medarbejderrepræsentant, ved de fire faste årlige møder. Vi er medlem af paraplyorganisationen Børneringen og er en del af netværket Muffen bestående af selvejende institutioner.

Praktisk:

Ansøgningsfristen er mandag d. 25. oktober 2021

1. runde samtaler afholdes i uge 45

2. runde samtaler afholdes i uge 47

Der vil være personprofil test mellem 1. og 2. runde samtaler

Tiltrædelse pr. 1. januar 2022

Løn efter gældende overenskomstDer indhentes straffe- og børneattest.

Send din ansøgning, CV og evt. relevante dokumenter til nystilling@borneringen.dk skriv ‘Ans. leder BH. Frimestervej’ i emnefelt.

Yderligere information:

Du kan læse mere på hjemmesiden 

Du er også velkommen til at få en rundvisning; ring til børnehuset: 35815777, eller kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål: Toke Aqqaluk Munk: 41174546 eller Frida Storm: 50736068

Hvad siger vores medlemmer?