top

Møde

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den, 5. maj 2022 kl. 17.00 – 18.00 i mødelokalet på Docken i Nordhavnen

Kort om Børneringens repræsentantskabsmøder

Børneringens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af bestyrelsesformanden og lederen fra hver af de tilsluttede institutioner, æresmedlemmer samt den siddende hovedbestyrelse.

Derudover er souschefer/afdelingsledere og bestyrelsesnæstformænd i institutionerne inviteret til at deltage i det årlige repræsentantskabsmøde uden stemmeret, medmindre leder/bestyrelsesformand i tilfælde af eget forfald bemyndiger disse til at afgive stemme på deres vegne. Dette oplyses til Børneringen ved tilmelding og der medbringes fuldmagt.

Repræsentantskabet mødes en gang årligt, og på mødet behandles formandens beretning, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag. Desuden vælges en hovedbestyrelse for Børneringen.

Som besluttet på sidste års repræsentantskabsmøde bliver mødet lagt en hverdagsaften og der vil blive serveret kaffe og te til de fremmødte.

Tilmelding:

Tilmelding til repræsentantskabsmødet bedes meddelt til Børneringen senest torsdag den 21. april 2022. Ved tilmelding oplyses, hvorvidt souschef/afdelingsleder og bestyrelsesnæstformand er bemyndiget til på institutionens vegne at have stemmeret. 

Tilmelding bedes foretaget ved, at institutionen samlet udfylder og indsender tilmeldingsblanket til borneringen@borneringen.dk. Tilmeldingsblanket tilsendes alle ledere og formænd i løbet af marts.

Skriftligt materiale til repræsentantskabsmødet:

Forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet er vedlægges mødeindkaldelse. Derudover fremsendes via mail endelig dagsorden, samt øvrigt materiale til behandling på repræsentantskabsmødet forventeligt torsdag den 28. april 2022.

Fremsættelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være fremsendt til Børneringens formand senest 2 uger før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Det vil sige, at eventuelle forslag bedes sendt til Jan Engholt Sørensen på mail: borneringen@borneringen.dk senest torsdag den 21. april 2022. HUSK at skrive i mailen, at det er forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Det bemærkes, at det ikke er muligt at fremsætte forslag på selve repræsentantskabsmødet.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen
på vegne af hovedbestyrelsen

Jan Engholt Sørensen
Forperson for Børneringen


Tid og sted

Torsdag den 5.maj 2022 kl. 17.00 – 18.00 i mødelokalet på Docken i Nordhavnen

Docken i Nordhavnen, Færgehavnsvej 35, 2100 København.


Tilmeldingsfrist

21. april 2022


Hvad siger vores medlemmer?