top

Børneringens bestyrelseskursus

For selvejende og private daginstitutioner

Om bestyrelsens opgaver og ansvar i en selvejende eller privat daginstitution.

Formålet med kurset er at give bestyrelsen i selvejende og private institutioner en forståelse for både de juridiske og praktiske rammer for institutionens og bestyrelsens arbejde. Kurset vil give indsigt i det juridiske fundament, bestyrelsens ret og pligt samt bestyrelsens daglige samarbejde med leder.

PROGRAM

  1. Børneringen som organisation, hvad står vi for og hvad kan vi tilbyde?
  2. De lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution.
  3. Organisering af bestyrelsesarbejdet. Forretningsorden, dagsorden til møder, opgaver som bestyrelsesmedlem m.v.
  4. Bestyrelsen som arbejdsgiver. Kompetencen, rammen, LUS m.v.

Det daglige samarbejde mellem bestyrelse og ledelsen af institutionen.

ID


Tid og sted

Torsdag 17. november 2002 kl 17:30 til 20:30

Børneringen.

Online er muligt.


Målgruppe

Kursus for bestyrelser og ledere.


Undervisere

Nicolai & Frederikke (Børneringen).


Pris

100 kr.


Tilmeldingsfrist

11. november 2022


Hvad siger vores medlemmer?