top

AFLYST!
Minikursusdag

Minikursusdag i administrativ ledelse

Som noget nyt vil Børneringen gerne invitere leder, souschefer og afdelingsleder til en minikursusdag, hvor afdelingerne i Børneringen vil holde korte oplæg om relevante emner.

Minikursusdag

Dagsorden

8.30 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 9.15 Velkomst ved Nete

9.15 – 10.00 Regnskab

Oplæg inden for C5 m.m.

10.00 – 10.15 Pause

10. 15 – 11.00 Løn

Oplæg inden for MIT-perspektiv m.m.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Jura

Oplæg inden for ansættelsesretten m.m.

Der er indlagt pauser mellem hver afdelings oplæg, da det giver mulighed for, at hvis man som institutionen kun ønsker at deltage i et enkelt oplæg, da vil det være muligt at komme og gå i pauserne.

Hver afdeling fastlægge de(t) aktuelle emne lige op til afholdelsesdagen.

Slides fra hvert oplæg udsendes efterfølgende i en samlet mail til deltagerne.

ID


Tid og sted

Torsdag den 1. oktober 2020

Høffdingsvej 36, 5. sal


Målgruppe

Leder, souschefer og afdelingsleder


Underviser

Børneringen


Forplejning

Morgenmad


Hvad siger vores medlemmer?