top

Arrangement

Formandssamling for bestyrelsesformænd

Kom og del jeres erfaringer, udfordringer og glæder ved formandskabet

Formandskabet i en selvejende daginstitution kan være et ensomt hverv. Formålet med at etablere en formandssamling er at skabe et forum, hvor institutionsformænd kan drøfte relevante emner med andre i samme position.

Vi ser frem til at mødes og drøfte relevante emner. Har du punkter du ønsker taget op: send mail senest 6/4-21 til : mette@borneringen.dk

ID


Tid og sted

Mandag 12. april kl. 19.00 - 20.30 (on-bording fra 18.45)

Online – på teams - link tilsendes


Forplejning

Sørg godt for dig selv inden mødets start, sæt dig godt tilrette med en god kop kaffe eller the og lidt snacks måske ;-)


Målgruppe

Bestyrelsesformænd


Facilitator

Direktør i Børneringen, Nete Dietrich og faglig konsulent Mette Fabricius


Pris

Gratis


Tilmeldingsfrist

9. april 2021


Hvad siger vores medlemmer?