top

Kursus

Børneringens lederudviklingsforløb

Fra indsigt til handling

I en travl hverdag kan det være svært at prioritere tid til, at implementere de gode intentioner du bygger dit lederskab på. Børneringen har i samarbejde med Heidi Nørby-Jæger, udviklet et målrettet lederudviklingsforløb for at imødekomme øget transfer. Forløbet er designet til at mindske gabet mellem ledelsesmæssig indsigt og handling, og der arbejdes ud fra, at det skal være let at overføre til lederens egen praksis. 

Du vil blive præsenteret for teoretiske vinkler på ledelse og vi træner ledelse, mens det sker. Via forskellige metoder, imiterer vi ledelse fra hverdagen og aktiverer både hoved og krop, og der vil være direkte sparring til lederens praksis ude i institutionen.


Session 1

Indhold: Afklaring af lederens personlige behov, visioner og ønsker for fremtidig lederpraksis Format: 1 times telefon- eller videomøde med underviseren.

Dato: Uge 12

Session 2

Indhold: Det personlige lederskab - Teoretiske greb til at arbejde med dit personlige ledelsesgrundlag (identitet, autoritet, autenticitet, selvforandring) Format: Workshop i Børneringen, kl. 9.00-16.00

Dato: Onsdag d. 14. april 2021

Session 3

Indhold: Yderligere greb til at skabe overensstemmelse mellem den jeg er, den jeg gerne vil være og den jeg opleves som. Format: Workshop i Børneringen, kl. 9.00-13.00 (halv dag)

Dato: Onsdag d. 28. april 2021

Session 4

Indhold: Træning i lederens praksis - er der overensstemmelse mellem det jeg gerne vil gøre, det jeg gør og det som opleves af andre. Format: Konsulentobservation, feedback og coaching af egen ledelsespraksis. Lederen vælger særlige obs-punkter som der ønskes feedback på.

Dato: Uge 18 eller 19

Session 5

Indhold: Yderligere teoretiske greb samt træning, der specificeres som forløbet skrider frem, med udgangspunkt i ledernes behov. Format: Workshop i Børneringen, kl. 9.00-16.00 

Dato: Onsdag d. 19. maj 2021

 Det vil være muligt at tilkøbe 2 dages ”top-up” workshop for at opnå formelle ECTS-point i form af diplommodulet ”faglig ledelse”. Her læses supplerende litteratur, man får vejledning og går til eksamen, og vil svare til 5 ECTS-point. Prisen vil være kr. 4000,- pr. person og være i regi af Center for Diplomledelse og med Heidi som underviser.

ID


Tid og sted

Marts-maj 2021 (Udviklingsforløbet strækker sige over 5 sessioner)

Online samt Børneringen, Høffdingsvej 36, 5. sal 2500 Valby


Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere og souschefer.


Underviser

Heidi Nørby-Jæger


Pris

2.500,- kr. + moms pr. deltager.


Tilmeldingsfrist

1. marts 2021


Hvad siger vores medlemmer?